NEWS & EVENT

*축* 논문 발표, 황세규 외, J. Biomed. Opt.
  • 글쓴이 관리자
  • 작성일 2017-07-25 14:43:55
  • 조회수 20838
통합 3년차 황세규등이 저자로 참여한 논문이 J. Biomed. Opt. 에 발표되었습니다. 축하합니다.

 

"Combined two-photon microscopy and angiographic optical coherence tomography", Bumju Kim, Tae Jun Wang, Qingyun Li, Jutaek Nam, Sekyu Hwang, Euiheon Chung, Sungjee Kim, Ki Hean Kim

 

J. Biomed. Opt. 18(8), 080502

 

목록

이전글 *축* 논문 발표, 곽정헌 외, J. Mater. Chem. B
다음글 *축* 논문 발표, 정성욱, Anal. Chem.